Kính lúp (Loup)

Danh mục nội dung

Giới thiệu
  • Cũng như kính hiển vi, kính lúp dùng để xác định đặc điểm bên trong và bên ngoài của viên đá quý. 
  • Có nhiều loại kính lúp với hình dạng và độ phóng đại khác nhau, nhưng trong giám định đá quý người ta quy ước sử dụng loại lúp chuyên dụng. Đó là loại kính lúp được cấu tạo từ 3 lớp thấu kính (triplet) có độ phóng đại X10. Tác dụng của việc ghép 3 lớp thấu kính là để loại trừ các hiệu ứng quang sai cầu và quang sai sắc, hình ảnh quan sát được sẽ không bị biến dạng và có mầu sắc trung thực.

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học