Kính nhị sắc

Danh mục nội dung

Là một thiết bị dùng để xác định tính đa sắc (nhị sắc, tam sắc) của đá quý bằng cách tách hai tia khúc xạ phân cực, trên cơ sở đó có thể so sánh màu cũng như cường độ của hai tia bên cạnh nhau.

 

 

 

 

 

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học