HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỌC THÔNG TIN CHỨNG THƯ CỦA DOJILAB

Danh mục nội dung

I- CÁC MẪU CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH

Hiện nay, Viện Ngọc học và Trang sức DOJILAB (DOJILAB) có các mẫu chứng thư như sau:

– Mẫu chứng thư tiêu chuẩn A4: chứng thư kiểm định đá quý (hình 1 và hình 2) và chứng thư giám định kim cương (hình 3 và hình 4)

– Mẫu chứng thư tiêu chuẩn A5: chứng thư giám định trang sức gắn đá (hình 5 và hình 6) và các sản phẩm kim loại vàng (hình 7), bạc (hình 8) hoặc bạch kim.

Tất cả các chứng thư giấy đều được đựng trong túi nhựa sần có chữ DOJILAB dập nổi.

Hình 1: Mặt ngoài chứng thư kiểm định

đá màu

Hình 2: Mặt trong chứng thư kiểm định

đá màu

Hình 3: Mặt ngoài chứng thư giám định

kim cương

Hình 4: Mặt trong chứng thư giám định

kim cương

Hình 5: Mặt ngoài chứng thư giám định

trang sức

Hình 6: Mặt trong chứng thư giám định

trang sức

Hình 7: Mặt trong chứng thư giám định

trang sức vàng

Hình 8: Mặt trong chứng thư giám định

trang sức bạc

II- CÁC MẪU TEM NIÊM PHONG

DOJILAB sẽ tiến hành niêm phong tất cả các sản phẩm giám định có kích thước phù hợp với vỉ niêm phong của DOJILAB theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số hiển thị trên tem niêm phong là thông số ngắn gọn từ chứng thư giám định sản phẩm tương ứng.

Trên tem niêm phong của mỗi sản phẩm sẽ có một tem vàng bản quyền của DOJILAB.

Chi tiết các mẫu tem niêm phong sản phẩm (hình 9 – 14) như sau:

Mặt trước Mặt sau
Hình 9: Tem niêm phong đá quý
Hình 10: Tem niêm phong kim cương viên rời
Hình 11: Tem niêm phong trang sức gắn kim cương
Hình 12: Tem niêm phong trang sức gắn đá màu
Hình 13: Tem niêm phong trang sức kim loại quý
Hình 14: Vỉ ép niêm phong đá màu

III- CÁCH ĐỌC THÔNG TIN TRÊN CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH

Các sản phẩm đá quý và trang sức được giám định, kiểm định tại DOJILAB được giao dịch rất nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, một số khách hàng khi mua sản phẩm lại chưa hiểu rõ về cách đọc thông tin đầy đủ trên chứng thư. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về thông tin trên chứng thư của DOJILAB.

Tất cả các mẫu chứng thư tiêu chuẩn A4 (hình 15) và A5 (hình 16) tại DOJILAB, bao gồm 03 phần chính được thể hiện song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Chi tiết các phần nội dung trên một chứng thư cụ thể như sau:

Hình 15: Hướng dẫn chi tiết chứng thư giám định tiêu chuẩn A4

Hình 16: Hướng dẫn chi tiết chứng thư giám định tiêu chuẩn A5

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học