Thông báo thay đổi mẫu chứng thư giám định

Danh mục nội dung

Từ ngày 04/01/2022, DOJILAB chính thức đưa vào sử dụng mẫu Chứng thư giám định mới trên toàn hệ thống. DOJILAB trân trọng thông báo tới quý khách hàng.

Mẫu Chứng thư giám định trang sức, kích thước 210 x 140 mm, bế chính giữa gập đôi, bỏ vào túi nhựa

Mẫu Chứng thư giám định trang sức cao cấp, kích thước 210 x 140 mm, bế chính giữa gập đôi, bỏ vào bìa da

Mẫu Chứng thư giám định đá màu, kích thước 279 x 216 mm, gập ba, bỏ vào túi nhựa

Mẫu Chứng thư giám định kim cương, kích thước 279 x 216 mm, gập ba, bỏ vào túi nhựa.

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học