Kết quả nghiên cứu nổi bật

Giới thiệu

Một trong nhưng thế mạnh của Viện Ngọc học và Trang sức DOJI so với các tổ chức ngọc học khác của Việt Nam là, ngoài hoạt động giám định VBĐQ và đào tạo Ngọc học, Viện rất chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ trong lĩnh vực vàng bạc đá quý. Đối tượng nghiên cứu chính là các loại đá quý của Việt Nam như ruby, saphir, spinel, aquamarin, peridot… Kể từ khi thành lập (2009) cho đến nay, các nhà khoa học của Viện DOJILAB và Tập đoàn DOJI đã thực hiện nhiều đề tài, dự án khoa học – công nghệ, trong đó nổi bật là:

 1. Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng, làm cơ sở xây dựng mô hình cho kiểu mỏ corindon trong đá gneis (kiểu mỏ Tân Hương – Trúc Lâu) ở Việt Nam (2013 – 2016).
 2. Nghiên cứu nâng cấp chất lượng nhóm đá quý aquamarine mỏ Thường Xuân, Thanh Hóa, spinel và tourmaline mỏ Lục Yên, Yên Bái (2011 – 2013).
 3. Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc điểm khoáng vật học, ngọc học và chất lượng của đá quý spinel từ các khu vực khác nhau của tỉnh Yên Bái  với môi trường địa chất thành tạo và khả năng xử lý nâng cấp chất lượng của spinel (2014 – 2017).
 4. Đặc điểm khoáng vật học, ngọc học và nguồn gốc một số đá bán quý (zircon và peridot) liên quan với hoạt động magma basalt kiềm ở miền Nam Việt Nam (2015-2017).

Hình ảnh một số hoạt động khoa học – công nghệ của Viện DOJILAB: 

 

Các kết quả nghiên cứu nổi bật

Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trong các tạp chí khoa học nổi tiếng trong và ngoài nước cũng như báo cáo tại các Hội nghị khoa học quốc tế khác nhau, trong đó nổi bật là: 

 

  1. Nguyen Ngoc Khoi, Christoph A. Hauzenberger, Chakkaphan Sutthirat, Duong Anh Tuan, Tobias Hager, and Nguyen Van Nam. Corundum with Spinel corona from the Tan Huong-Truc Lau area in Northern Vietnam. Gems & Gemology, Vol. 54, No. 4, pp. 401-417.
  2. Le Thi-Thu Huong; Bui Sinh Vuong; Nguyen Thi Minh Thuyet; Nguyen Ngoc Khoi; Somruedee Satitkune; Bhuwadol Wanthanachaisaeng; Hofmeister, Wolfgang; Häger, Tobias; Hauzenberger, Christoph, 2016. Geology, Gemmological Properties and Preliminary Heat Treatment of Gem-Quality Zircon from the Central Highlands of Vietnam. Journal of Gemmology, Vol. 35 Issue 4, p308-318.

  3. Nguyen Ngoc Khoi, Christoph A. Hauzenberger, Duong Anh Tuan, Tobias Hager, Nguyen Van Nam, Nguyen Thuy Duong, 2016. Mineralogy and petrology of gneiss hosted corundum deposits from the Day Nui Con Voi metamorphic range, Ailao Shan-Red River shear zone (North Vietnam). Journal of Mineralogy and Geochemistry, 193/2 (2016), 161-181.

  4. Nguyễn Ngoc Khôi, Nguyễn Văn Nam, Christoph A. Hauzenberger, Chakkaphan Sutthirat, Dương Anh Tuấn, 2016. Nguồn gốc hình thành corindon có các riềm vỏ spinel bao quanh từ khu vực Tân Hương-Trúc Lâu, Yên Bái. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường. Tập 32, Số 2S (2016) 32-44.
 • Nguyen Thi Minh Thuyet, Christoph Hauzenberger, Nguyen Ngoc Khoi, Cong Thi Diep, Chu Van Lam, Nguyen Thi Minh, Nguyen Hoang, and Tobias Häger, 2016. Peridot from the Central Highlands of Vietnam: Properties, Origin, and Formation. Gems & Gemology, Fall 2016, Vol. 52, No. 3.
  1. Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Thị Minh Thuyết, Nguyễn Văn Nam, Lê Thị Thảo, Dương Anh Tuấn, 2014. Một số thuộc tính đặc trưng của kiểu mỏ corindon trong đá gneis ở Việt Nam (khu vực Tân Hương-Trúc Lâu). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 2S (2014) 51-59.
  2. Le Thi-Thu Huong, Tobias Häger, Wolfgang Hofmeister, Christoph Hauzenberger, Dietmar Schwarz, Pham Van Long, Ursula Wehmeister, Nguyen Ngoc Khoi, and Nguy Tuyet Nhung, 2012. Gemstones from Vietnam: An update. Gems & Gemology.  Vol. 48, No. 3, pp. 158–176.
 • Nguyen Ngoc Khoi, Chakkaphan Sutthirat, Duong Anh Tuan, Nguyen Van Nam, Nguyen Thi Minh Thuyet, and Nguy Tuyet Nhung, 2011. Ruby and sapphire from The Tan Huong-Truc Lau area, Yen Bai Province, Northern Vietnam. Gems & Gemology, Vol. 47, No. 3, pp. 182–195.
 1. Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi, 2011. Nguồn gốc và điều kiện thành tạo của corindon trong đá gneis mỏ Trúc Lâu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. TC. Các khoa học về Trái Đất, 33(1), 2011, tr. 55-62.
 2. Nguyễn Thị Minh Thuyết, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Khôi, 2011. Đặc điểm tiêu hình của corindon Đăk Tôn. TC. Các khoa học về Trái Đất, 33(2), 2011, tr. 10-17.
 3. Le Thi Thu Huong, Nguyen Ngoc Khoi, Nguyen Thi Minh Thuyet, Nguyen Van Nam, Phan Tien Dung, 2011. Infrared spectroscopic investigation in natural and synthetic beryl. VNU Journal of Science, Vol. 27, No.IS, 2011, pp. 29-35.
 4. Le Thi-Thu Huong, Wolfgang Hofmeister, Tobias Häger, Nguyen Ngoc Khoi, Nguy Tuyet Nhung, Wilawan Atichat, and Visut Pisutha-Arnond, 2011. Aquamarine from Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province, Vietnam. Gem & Gemology. Vol. 47, No. 1, pp. 42–48.
 5. Nguyễn Ngọc Khôi, Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Minh Thuyết, Nguyễn Văn Nam, 2010. Đặc điểm chất lượng ruby, saphir từ các kiểu mỏ chính của Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái Đất. T.32 (2), 2010, tr. 137-150.
 6. Nguyễn Ngọc Khôi, Phạm Văn Long, 2009. Kết quả nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt saphir miền Nam Việt Nam. TC Các khoa học về Trái đất, No 2 (T. 31)/ 2009, tr. 110-11.
Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học