Dịch vụ khác

Như các dịch vụ khắc laser trên viên kim cương, giám định tại chỗ…

Khắc laser trên viên kim cương

DOJILAB cung cấp dịch vụ khắc laser theo yêu cầu trên thắt lưng của viên kim cương với những viên kim cương có đường kính lớn hơn 4mm. Việc khắc số trên viên kim cương làm tăng tính xác thực và khả năng nhận dạng của viên kim cương tới khách hàng, khách hàng sẽ yên tâm hơn khi sở hữu viên kim cương với mã số nhận dạng riêng.

Dịch vụ giám định tại chỗ

DOJILAB cung cấp dịch vụ Giám định tại chỗ phục vụ mục đích:
– Thông quan cho các sản phẩm tạm nhập, tái xuất từ thương hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel…
– Giám định theo yêu cầu của khách hàng, hoặc các thương hiệu trang sức tham dự sự kiện Trang sức quốc tế tại Việt Nam.

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học