Dịch vụ khác

Như các dịch vụ khắc laser trên viên kim cương, giám định tại chỗ…

Khắc laser trên viên kim cương

DOJILAB cung cấp dịch vụ khắc laser theo yêu cầu trên thắt lưng của viên kim cương với những viên kim cương có đường kính lớn hơn 4mm. Việc khắc số trên viên kim cương làm tăng tính xác thực và khả năng nhận dạng của viên kim cương tới khách hàng, khách hàng sẽ yên tâm hơn khi sở hữu viên kim cương với mã số nhận dạng riêng.

Dịch vụ giám định lưu động

Với những khách hàng cần giám định tại địa điểm theo yêu cầu vì một số lý do đặc biệt (mẫu quá lớn không thể vận chuyển tới phòng giám định, hàng hóa thông quan tại hội chợ trang sức trong nước và quốc tế, trang sức cho sự kiện trưng bày/ bán hàng riêng của công ty cần sự xác nhận của bên thứ ba…), DOJILAB sẽ cung cấp dịch vụ giám định tại nơi yêu cầu theo thỏa thuận của hai bên. Phí kiểm định sẽ được thống nhất dựa trên số lượng hàng hóa cũng như thực tế công việc giữa DOJILAB và khách hàng.

 

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học