Khúc xạ kế (Refractometer)

Giới thiệu
  • Là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong phòng giám định.
  • Nó hoạt động dựa trên hiện tượng phản xạ toàn phần, giúp xác định chỉ số khúc xạ (RI) của đá quý, một trong những thông số quan trọng giúp xác định tên đá. Ngoài ra nó cũng có thể xác định được tính đẳng hướng và dị hướng quang học, tính trục, dấu quang, giá trị lưỡng chiết suất… của khoáng vật đá quý.
  • Đối tượng xác định: những mẫu đá quý đã chế tác hoặc được đánh bóng ít nhất một mặt, hoặc đá thô nhưng có mặt tinh thể phẳng và bóng láng.

 

Thông số chiết suất của một số loại đá quý :
Đá quý  Chiết suất  Lưỡng chiết 
Kim cương 2,417 – 2,419 Không
Ruby, sapphire 1,762 – 1,770 0,008
Chrysoberyl 1,746 – 1,763 0,007 – 0,011
Beryl (emerald, aquamarin) 1,565 – 1,602 0,006
Spinel 1,712 – 1,762 Không
Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học