Hệ thống đèn soi màu kim cương – Diamond Dock của GIA

Danh mục nội dung

Thiết bị cung cấp điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn trong quá trình giám định kim cương:
– Phân cấp chất lượng màu sắc
– Phân cấp chất lượng chế tác

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học