Thiết bị phân biệt Kim Cương tự nhiên và Kim cương tổng hợp GLISS 3000

Danh mục nội dung

Công cụ giúp phân loại kim cương rời, sản phẩm trang sức gắn kim cương, kim cương tấm theo lô với số lượng lớn là kim cương tự nhiên hay tổng hợp.

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học