Trang chủ/ Đào tạo - hội thảo
Đào tạo - hội thảo

Đào tạo

DOJILAB TỔ CHỨC HỘI THẢO NGỌC HỌC QUỐC TẾ VỀ KIM CƯƠNG TỔNG HỢP
Xem chi tiết

Đào tạo

Đăng ký mua tài liệu hội thảo Ngọc học Quốc tế chủ đề “Ngọc Jade Jadeit hay Ngọc Jade Fei Cui?”
Xem chi tiết

Đào tạo

VIỆN NGỌC HỌC VÀ TRANG SỨC DOJILAB TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO NGỌC HỌC QUỐC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ “NGỌC JADE JADEIT HAY NGỌC JADE FEI CUI?”
Xem chi tiết

Đào tạo

DOJILAB MỜI ĐĂNG KÝ HỘI THẢO NGỌC HỌC QUỐC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ “NGỌC JADE JADEIT HAY NGỌC JADE FEI CUI?”
Xem chi tiết

Đào tạo

Viện DOJILAB giới thiệu Cổng thông tin đào tạo trực tuyến và Khóa học mới
3/12/2018
Xem chi tiết

Đào tạo

Phân biệt Kim cương tự nhiên và tổng hợp trên thị trường Việt Nam
20/3/2017
Xem chi tiết

Đào tạo

Đại diện Tập đoàn tham dự Hội nghị phổ biến Tiêu chuẩn quốc gia về Vàng Trang sức
18/04/2015
Xem chi tiết

Đào tạo

GS.TS Lutz Nazdala (Trường ĐH Tổng hợp Viên, CH Áo) thăm và thuyết trình tại Tập đoàn
3/2/2015
Xem chi tiết

Đào tạo

Đại diện Tập đoàn DOJI tham dự Hội nghị Ngọc học và Trang sức Quốc tế GIT 2014
15/12/2014
Xem chi tiết

Đào tạo

Tập đoàn DOJI tham dự hội nghị quốc tế GIT 2012
26/12/2012
Xem chi tiết

Đào tạo

Khai mạc Hội nghị Ngọc học Quốc tế lần thứ 33
13/10/2013
Xem chi tiết

Đào tạo

Đại diện Tập đoàn DOJI trình bày báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Quang Phổ & Ứng dụng lần thứ II
3/10/2012
Xem chi tiết

Đào tạo

Tập đoàn DOJI cử đại diện tham dự Hội nghị Ngọc học Quốc tế lần thứ 32
17/8/2011
Xem chi tiết