Đại diện Tập đoàn DOJI trình bày báo cáo tại Hội thảo Quốc tế về Quang Phổ & Ứng dụng lần thứ II

3/10/2012

Danh mục nội dung

Nội dung

Ngày 1/10/2012, Phó Tổng giám đốc Dương Anh Tuấn, đại diện Tập đoàn DOJI đã trình bày nghiên cứu về đá Zircon Việt Nam tại Hội thảo quốc tế về Quang Phổ & Ứng dụng lần thứ II do Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển trường Đại học Duy Tân hợp tác cùng Hãng Trescom – Technology, Berlin và Viện Khoa học Vật liệu (thuộc Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức.

Đề tài nghiên cứu khoa học do Phó Tổng giám đốc Dương Anh Tuấn trình bày mang tên: “Zircon from Vietnam: Some Gemlogical and Physical Properties” (Đá Zircon từ Việt Nam: Một số tính chất Ngọc học và tính chất Vật lý) của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Khôi, Dương Anh Tuấn, …

PTGĐ Dương Anh Tuấn trình bày tại Hội thảo

Nội dung của đề tài xoay quanh chủ đề ứng dụng các phương pháp Quang phổ trong nghiên cứu và xử lí đá Zircon tại Việt Nam. Là một trong số ít những đề tài nghiên cứu ứng dụng triệt để Quang phổ trong xử lí đá quý nên đề tài đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của nhiều nhà khoa học tham dự Hội thảo.

Hội thảo về Quang phổ và Ứng dụng lần II nhằm tổng kết và chia sẻ những công trình nghiên cứu và ứng dụng của Quang phổ vào Công nghệ Môi trường, Xạ trị Y tế, Khảo cổ, Công nghệ Chiếu sáng, Điện tử – Viễn thông, Nghiên cứu Khoáng vật và Đá quý.

Việc tăng cường triển khai hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong nước cũng như những Tập đoàn quốc tế trong việc nghiên cứu xử lí đá quý đã thể hiện vai trò và sự nỗ lực của Tập đoàn trong việc tăng cường nghiên cứu gắn liền với sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Vàng bạc đá quý.

 

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học