Cân tỷ trọng (Specific gravity scale)

Giới thiệu

Vậy cân tỷ trọng dùng để xác định tỷ trọng của viên đá quý qua phương pháp cân thủy tĩnh. Tỷ trọng cũng là một thông số quan trọng trong việc xác định tên đá quý.

Bảng tỷ trọng
Đá quý  Tỷ trọng
Kim cương 3,52
Ruby 3,97 – 4,05
Sapphire 3,95 – 4,03
Chrysoberyl 3,70 – 3,78
Beryl (emerald, aquamarin) 2,66 – 2,87
Spinel 3,54 – 3,63
Lưu ý khi cân tỷ trọng
  • Mẫu phải được rửa sạch và sấy khô. Các  mẫu có nhiều khuyết tật (lỗ hổng, khe nứt hoặc nhiều tạp chất) thường cho sai số lớn;
  • Khi cân trong dung dịch không để các bọt khí bám vào mẫu hoặc lưới;
  • Không để mẫu và lưới chạm vào thành cốc;
  • Những viên có tỷ trọng nhỏ (hổ phách, nhựa…) cần để cho chìm hẳn trong dung dịch khi cân ướt.
Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học