Thiết bị xác định hàm lượng vàng bằng phương pháp EDXRF của Skyray – Super 9009

Danh mục nội dung

– Cho phép xác định hàm lượng vàng trong các mẫu vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức mà không cần phá hủy mẫu;
– Cho phép đo và xác định nhiều nguyên tố tại một thời điểm;
– Cho phép đo tất cả các loại vàng dưới dạng chất lỏng, dạng bột hay dạng rắn cho ra kết quả trong thời gian ngắn, chính xác và ổn định;
– Kết quả được sử dụng cho tất cả các loại vàng từ 0% đến 99.99% với phần mềm chuyên dụng.

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học