Kính hiển vi ngọc học (Microscope)

Danh mục nội dung

Tổng quan

Kính hiển vi ngọc học là một trong những thiết bị phát triển từ kính hiển vi thông thường. Kính hiển vi ngọc học là loại kính hiển vi sử dụng đồng thời sự kết hợp của ánh sáng phản xạ và ánh sáng truyền qua với độ phóng đại lớn nhằm quan sát được các bao thể, tinh thể nhỏ nằm ẩn sâu trong bên trong mỗi viên đá, cùng với một số phương pháp căn bản trong kiểm định đá quý, giúp các giám định viên có thể định danh viên đá.

Kính hiển vi ngọc học là thiết bị đặc biệt quan trọng trong giám định đá quý, giúp quan sát đường (đới) sinh trưởng, đới màu, các bao thể (khí, lỏng, rắn) bên trong và các tì vết bên ngoài (dấu hiệu sinh trưởng trên mặt, các vết đánh bóng, vết xước…) trên bề mặt viên đá. Điều này giúp các nhà ngọc học phân biệt giữa đá quý tự nhiên, đá xử lý và đá tổng hợp…

 

Thông số kỹ thuật

Thường có độ phóng đại từ 10 đến 90 lần, thông thường với độ phóng đại 45 lần đã có thể giúp các nhà ngọc học quan sát hữu ích trong hầu hết các trường hợp

  • Thị kính với thị trường rộng 10x
  • Vật kính 1x và 3x
  • Nguồn sáng phản xạ và truyền qua bằng đèn LED
  • Nguồn sáng trường tối

Một số từ vựng về các bộ phận của một kính hiển vi ngọc học:

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học