Giám định đá màu và trang sức gắn đá màu

Đảm bảo chính xác tiêu chuẩn giám định

Quy trình giám định
  • Khách hàng giao mẫu trực tiếp tại khu vực giao nhận của DOJILAB.
  • Nhân viên giao nhận mẫu của DOJILAB kiểm tra hiện trạng mẫu, báo phí giám định, viết phiếu biên nhận & hẹn ngày, giờ trả sản phẩm cho khách hàng.
  • DOJILAB tiến hành giám định theo quy trình giám định riêng cho đá màu
  • Khách hàng nhận lại mẫu giám định kèm chứng thư giám định tại DOJILAB & thanh toán phí giám định

 

Cách thức giám định
  • Đá màu được xác định tên đá, đá quý tự nhiên, đá quý xử lý hay đá tổng hợp cùng những thông số nhận dạng cơ bản (trọng lượng, kích thước, màu sắc, độ trong suốt…).
  • Sản phẩm được giám định và thống nhất kết quả bởi ít nhất hai giám định viên.

 

Mẫu chứng thư giám định đá màu viên rời

Mẫu chứng thư giám định trang sức đá màu

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học