Kính hiển vi ngọc học (Microscope)

Tổng quan

Kính hiển vi dùng trong các phòng giám định ngọc học một trong những phát minh từ kính hiển vi loại kính hiển vi sử dụng đồng thời kết hợp với ánh sáng bề mặt và ánh sáng xuyên thấy với độ phóng đại lớn nhằm quan sát được các bao thể, tinh thể nhỏ nằm ẩn sâu trong thành tạo của từng loại đá khác nhau, giúp người giám định viên có thể kết luận kèm theo một số phương pháp nghiệp vụ kiểm định đá quý. Kính hiển vi có độ phóng đại 40x-80x đã đóng góp một phần quan trọng.

Là thiết bị đặc biệt quan trọng trong giám định đá quý, giúp quan sát đường (đới) sinh trưởng, đới màu, các bao thể (khí, lỏng, rắn) bên trong và các tì vết bên ngoài (dấu hiệu sinh trưởng trên mặt, các vết đánh bóng, vết xước…) trên bề mặt viên đá. Điều này giúp các nhà ngọc học phân biệt giữa đá quý tự nhiên, đá quý xử lý và đá quý tổng hợp…

Thông số kỹ thuật

Thường có độ phóng đại từ 10 đến 90 lần, thông thường với độ phóng đại 45 lần đã có thể giúp các nhà ngọc học quan sát hữu ích trong hầu hết các trường hợp

  • Thị kính với thị trường rộng 10x
  • Vật kính 1x và 3x
  • Nguồn sáng phản xạ và truyền qua bằng đèn LED
  • Nguồn sáng nền đen
  • Pin lưu trữ cho 24 giờ hoạt động

Hiện tượng ánh lụa trong corindon

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học