Giám định kim cương

Quy trình giám định
  •  Khách hàng giao mẫu trực tiếp tại khu vực giao nhận của DOJILAB
  •  Nhân viên giao nhận mẫu của DOJILAB kiểm tra hiện trạng mẫu, báo phí giám định, viết phiếu biên nhận & hẹn ngày, giờ trả sản phẩm cho khách hàng.
  •  DOJILAB tiến hành giám định theo quy trình giám định riêng cho kim cương.
  •  Khách hàng nhận lại mẫu giám định kèm chứng thư giám định tại DOJILAB & thanh toán phí giám định.

 

Cách thức giám định
  • Kim cương được xác định là kim cương tự nhiên, kim cương đã qua xử lý hay tổng hợp và phân cấp chất lượng theo hệ thống phân cấp chất lượng của GIA.
  •  Sản phẩm được giám định và thống nhất kết quả bởi ít nhất hai giám định viên.

 

Mẫu chứng thư giám định

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học