Kim cương màu lục và màu vàng cỡ lớn có màu do tạp chất Nickel

Danh mục nội dung

Hình 1. Các viên kim cương chất lượng ngọc cỡ lớn với độ bão hòa màu mạnh do các tạp chất liên quan đến nguyên tố nickel. Hình trên là viên kim cương hình gối màu lục-vàng đậm, nặng 5.02 ct. Hình dưới bên trái: viên kim cương hình giọt nước màu vàng-lục. nặng 5,03 ct. Hình dưới bên phải: viên kim cương hình giọt nước màu lục-vàng đậm, nặng 5,06 ct. Ảnh: Diego Sanchez.

Kim cương có màu do tạp chất nickel trước đó được cho rằng chỉ xuất hiện ở những viên có trọng lượng cara thấp hơn và có độ bão hòa màu yếu hơn. Tuy nhiên, phòng thí nghiệm ở Carlsbad gần đây đã nhận được một số viên cỡ lớn với màu bão hòa mạnh. Trong số các viên kim cương được kiểm tra, đáng chú ý nhất là một viên kim cương hình gối màu lục-vàng đậm nặng 5,02 ct, một viên hình giọt nước màu vàng-lục nặng 5,03 ct và một viên hình giọt nước màu lục-vàng đậm nặng 5,06 ct (hình 1).

Hình 2. Phổ khả kiến-hồng ngoại gần (Vis-NIR) thu được từ mỗi viên kim cương đều cho một dải hấp thụ mạnh không đối xứng ở khoảng 670 nm cùng với một đỉnh rõ ở 883 nm. Những sai lệch này, cùng với sự vắng mặt của bất kỳ các sai lệch gây màu nào khác, chứng tỏ rằng nickel là nguyên nhân tạo màu chính.

Về mặt ngọc học, những viên kim cương này hầu như không có bao thể, trừ các đường sinh trưởng bên trong khá mờ nhạt và các tấm phản chiếu rất nhỏ. Cùng với các bao thể tự nhiên, phổ hồng ngoại FTIR cho thấy rằng cả ba viên đều thuộc kiểu IaA, qua đó khẳng định rằng đây là kim cương được khai thác tự nhiên và không có nguồn gốc tổng hợp. Phổ khả kiến-hồng ngoại gần (Vis-NIR) hiển thị một dải hấp thụ không đối xứng ở khoảng 670 nm và một đỉnh đáng chú ý ở 883 nm trong cả ba viên (hình 2). Những đặc điểm này trong phổ cực tím-khả kiến- hồng ngoại gần (UV-Vis-NIR) gợi ý rõ ràng rằng màu ở đây là do sự hiện diện của các sai lệck liên quan đến nickel.

Trước đây, những viên kim cương lớn nhất và có màu đậm nhất có màu do sai lệch liên quan đến nickel được công bố là viên kim cương màu vàng phớt lục nhạt nặng 2,54 ct (theo Fall 2013 Lab Notes, trang. 173–174)  và viên kim cương màu lục phớt vàng đậm nặng 2,81 ct ( theo W. Wang và nnk trong, “Natural type Ia diamond with green-yellow color due to Ni-related defects,” Fall 2007 G&G, trang. 240–243).

Những viên kim cương được mô tả trong báo cáo này lớn gần gấp đôi và có độ bão hòa màu mạnh hơn đáng kể. Do đó, có vẻ như những viên kim cương có màu do tạp chất nickel có thể gặp với nhiều kích cỡ hơn và độ bão hòa màu mạnh hơn so với những quan niệm trước đó.

Theo Jamie Price

Gems & Gemology, Spring 2022, Vol. 58, No. 1

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học