Lớp đào tạo online không được thực hành thực tế, đó có phải là điều hạn chế hay không?

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học