AQUAMARIN SAO (STAR AQUAMARINE)

Danh mục nội dung

Hình 1: Viên aquamarin màu lơ phớt xám nặng 13,37ct có hiệu ứng sao. Ảnh: Towfiq Ahmed

Gần đây, phòng giám định Carlsbad của GIA đã nhận kiểm định một viên aquamarin màu lơ phớt xám hình oval, kiểu mài khum và có hiệu ứng sao sáu cánh độc đáo (Hình 1).

Kiểm tra viên đá bằng các thiết bị ngọc học cơ bản xác định được chiết suất là 1,570 và tỷ trọng là 2,68. Cùng với kết quả phân tích phổ raman, viên đá được xác định là beryl.

Hình 2: Các tinh thể âm, bao thể dạng film, và bao thể khoáng vật ilmenite khi quan sát dưới kính hiển vi ngọc học. Ảnh: Jessa Rizzo, trường quan sát 3,57mm.

Dưới độ phóng đại cao (hình 2), ta có thể quan sát được các tinh thể âm, bao thể dạng film, bao thể ilmenit và các hạt phản chiếu tạo ra hiệu ứng sao 6 cánh cho viên aquamarin. Hiện tượng sao trong aquarmarin là do ba tập hợp bao thể màng mỏng hoặc kênh kéo dài định hướng theo ba phương khác nhau vuông góc với trục c (Spring 2004 Gem News International, p. 104; K. Schmetzer et al., “Asterism in beryl, aquamarine, and emerald—an update,” Journal of Gemmology, Vol. 29, No. 2, 2004, pp. 66–71). Trong tất cả các viên aquamarin được kiểm tra tại GIA, đây là viên đầu tiên có hiệu ứng sao.

Theo Jessa Rizzo, Lab notes, Gem & Gemology, Summer 2023.

Đăng ký khóa học
Đăng ký khóa học
Đăng ký khoá học